Nahoru
Domů Aktuálně Recept Poskytujeme Prevence Ceník Mapa Pojišťovny Napište nám 

MUDr. Monika Škodová

praktický lékař pro dospělé

sestra: Libuše Krátká

Poliklinika Vysočany
Sokolovská 810/304 Praha 9 - Vysočany
tel.: 266 006 274 mobil: 775 867 349

Zpět

Ceník

Ceník úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Výpis z dokumentace 300
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace – zpráva vyžádána komerčními subjekty – ke komerčnímu či úrazovému pojištění 400
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu, (úraz,bolestné, nemoc..) 400
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro letní tábory, ke studiu, sportovní činnost, profesní průkaz – potravinářský průkaz, svářečský průkaz…. 200
Celkové vyšetření a vystavení posudku
  • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) pouze v kategorii 1
  • k žádosti/rozšíření o řidičské oprávnění
  • pro výkonnostní, organizované sportovce
600
Celkové vyšetření a vystavení posudku k vydání / prodloužení zbrojního průkazu 700
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění po 65. roce 300
Administrativní úkon základní (duplikáty posudků, žádanek, průkazů, PN, pro účely ÚP atd.) 100
Černobílá kopie zdravotní dokumentace á 1 strana A4 5

Samoplátci
(nepojištění pacienti, výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)

Komplexní předoperační vyš. pacienta (celkové vyš., EKG, sepsání zprávy) 1000
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 500
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300
EKG vyšetření + popis pro samoplátce 300
Vyšetření CRP metodou POCT na vlastní žádost 200
Vyšetření okultního krvácení do stolice na vlastní žádost 100
Stanovení hladiny cukru glukometrem na vlastní žádost 50
Aplikace léčiva do svalu či podkoží 100
Aplikace očkovací látky 200
Sepsání návrhu na lázeňskou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění 300
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 300

Ceník očkování

Typhim (tyfus) 1000
Boostrix (tetanus+ černý kašel) 1000
Prevenar 13 (pneumokok) 1700
FSME (klíšťová encefalitida) 1000
Avaxim ( žloutenka A) 1500
Engerix (žloutenka B) 1000
Twinrix (žloutenka A a B) 2000
Bexero (meningitida B) 3100
Nimenrix (meningitida A,C,W) 1400
Priorix (spalničky, zarděnky, příušnice) 800

Magnetoterapie

Magnetoterapie 20 minut 100

platnost ceníku od 1.1.2020