Nahoru
Domů Aktuálně Recept Poskytujeme Prevence Ceník Mapa Pojišťovny Napište nám 

MUDr. Monika Škodová

praktický lékař pro dospělé

sestra: Denisa Skořepová

Poliklinika Vysočany
Sokolovská 810/304 Praha 9 - Vysočany
tel.: 266 006 274

Zpět

Ceník

Ceník úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Výpis z dokumentace 400
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace – zpráva vyžádána komerčními subjekty – ke komerčnímu či úrazovému pojištění 500
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu, (úraz,bolestné, nemoc..) 500
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro letní tábory, ke studiu 200
Profesní průkaz – potravinářský průkaz, svářečský průkaz 400
Celkové vyšetření a vystavení posudku
  • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) pouze v kategorii 1
  • k žádosti/rozšíření o řidičské oprávnění
700
Celkové vyšetření a vystavení posudku k vydání / prodloužení zbrojního průkazu 700
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění po 65. roce 400
Administrativní úkon základní (duplikáty posudků, žádanek, průkazů, PN, pro účely ÚP atd.) 100
Černobílá kopie zdravotní dokumentace á 1 strana A4 5

Samoplátci
(nepojištění pacienti, výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)

Komplexní předoperační vyš. pacienta 1200
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 700
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 500
EKG vyšetření + popis pro samoplátce 400
Vyšetření CRP metodou POCT na vlastní žádost 300
Vyšetření okultního krvácení do stolice na vlastní žádost 200
Stanovení hladiny cukru glukometrem na vlastní žádost 100
Aplikace léčiva do svalu či podkoží 200
Aplikace očkovací látky 200
Sepsání návrhu na lázeňskou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění 400
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 300

Ceník očkování

Typhim (tyfus) 1000
Boostrix (tetanus+ černý kašel) 1000
Prevenar 13 (pneumokok) 1700
FSME (klíšťová encefalitida) 1000
Avaxim ( žloutenka A) 1500
Engerix (žloutenka B) 1000
Twinrix (žloutenka A a B) 2000
Bexero (meningitida B) / Trumemba 2200
Nimenrix (meningitida A,C,W) 1400
Priorix (spalničky, zarděnky, příušnice) 800

platnost ceníku od 1.7.2022